"Enter"a basıp içeriğe geçin

Tiyatro ve Temel Oyunculuk Sertifika Programı

Oyunculuk bir karakteri canlandıran, rol çözümleyebilen, duygu verebilen, rol yapabilen kişi anlamına gelir. Oyunculuk bir meslek olup, her yaştan bireyin yapabileceği bir olgudur. Yetenek, bilgi birikimi ve eğitimini alan mesleğe duyulan tutku ile isteyen herkes oyunculuk alanında kendini geliştirebilir. Televizyon oyunculuğu ve tiyatro oyunculuğu olmak üzere iki dalı vardır. İyi bir oyuncu eğitimli ve donanımlı olduğu takdirde iki alanda da oyunculuk yapabilir. Teknik ve teorik bilgilerini öğrenerek hayata geçiren oyuncu adayları iyi bir oyuncu olma yolunda ilerler. Oyunculuk nedir diye düşünüldüğünde, kişinin kendini keşfetmesi ve bir role hayat verebilmesi olarak da özetleyebiliriz.

Programın amacı katılımcılara

Kurallarına uygun, akıcı ve anlaşılır konuşma becerisi kazanmaları,
Kendilerini etkili bir biçimde ifade edebilmeleri,
Soluklarını denetleyebilmeleri,
Seslerini eğite bilmeleri,
Sesi etkili bir biçimde kullanabilmeleri,
Ses bilimi açısından tüm sesleri doğru ve güzel telaffuz edebilmeleri,
Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıkları kavramaları,
Konuşmada süre, tonlama, ezgi, vurgu kavşak gibi kuralları uygulama becerisi elde
etmeleri,
Beden dilini etkili biçimde kullanabilmeleri,
Tiyatro sanatını sevmeleri,
Diksiyon-Artikülâsyon-Fonetik-Oyunculuk arasında bağlantı kurmaları,
Kültürel ve sanatsal gelişim sağlamaları,
Tiyatro sanatı ile ilgili alt yapı oluşturmaları,
Topluluk önünde heyecanlarını kontrol altına alma becerisi kazanmaları,
Çeşitli duygularla seslerini kullanabilmeleri,
Oyunculuk yeteneklerini geliştirebilmeleri,
Vurguya dikkat edilerek doğaçlama becerisi yapmaları,
Okudukları tiyatro metnini oyunlaştırmaları,
Rol seçimi yapabilmeleri,
Soluk alma ve duruş teknikleri ile ilgili yeterlilik kazanmaları,
Günlük konuşma dili ile sahne dilini ayırt etmeleri,
Temel oyunculuk meslek becerileri kazanmaları,
İyi bir oyuncuda bulunması gereken nitelikleri kazanmaları,
Mesleki etik kurallarına uygun davranışlar geliştirmeleri,
Oyunculuk mesleğini meslekteki yasa ve kurallara uygun gerçekleştirmeleri
için teorik ve pratik anlamda yol gösterip deneyim kazandırmaktır.